: Κεντρική >> Βιβλία
: Αρχαιολογία Ελληνική, συνταχθείσα μεν αγγλιστί υπό του σεβάσμιου Ρ. Β. Παύλου Μ. Α., πρώην συνεταίρου και καθηγητού εν τη Οξώνιω Ακαδημία, μεταφρασθείσα δε και εκδοθείσα υπό Σπυρίδωνος Αντωνιάδου
: Μετάφραση: Σπυρίδων Αντωνιάδης
 • :Βιβλία
 • :ΛΕΣΧΗ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ "ΒΕΝΙΑΜΙΝ Ο ΛΕΣΒΙΟΣ"
 • :Ελληνικά
 • :Παύλου, Ρ. Β.
 • :Εκ του τυπογραφ. και λιθογραφ. Ιω. Αγγελόπουλου
 • :1852
 • :Εν Αθήναις
 • :Έκδοσις Β' 1834
 • :529
 • :copyright:Veniamin Lesvios Society
 • :04/05/2015
 • :PDF
 • :χ.κ.

Αρχαία Ελληνική Ιστορία Αρχαιότητες, Ελλάδα Ελληνικός πολιτισμός


Ψηφιακό Αρχείο

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα