: Κεντρική >> Βιβλία
: Ισοκράτους Τα Άπαντα / Μετά σχολίων παλαιών και νεωτέρων, Έκδοσις του Σοφού Κοραή των 1807. Τυπώνονται εκ δευτέρου απαραλλάκτως παρά Αθηνοδώρου Π. Σοφιανοπώλου, Μεαναλύσεις εις έκαστον Λόγον Νεοελληνικάς του Πατρός της Προόδου, Φιλοτίμω δαπάνη ουχί των Αδελφών Ζωσιμάδων, αλλά του ιατρού Π. Σοφιανοπώλου, Εις τόμους δύο,μέρος πρώτον
: Βιβλίο
 • :Βιβλία
 • :ΛΕΣΧΗ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ "ΒΕΝΙΑΜΙΝ Ο ΛΕΣΒΙΟΣ"
 • :Ελληνικά
 • :Κοραής, Αδαμάντιος
 • :Εν τη τυπογραφία της Προόδου
 • :1840
 • :Αθήνα
 • :Μέρος Πρώτον
 • :386
 • :copyright:Veniamin Lesvios Society
 • :04/05/2015
 • :PDF

Άπαντα Ισοκράτους


Ψηφιακό Αρχείο

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα