Κεντρική >> Χειρόγραφα


Περιέχει 1224 τεκμήρια

Γνωμοδότηση περί διεκδικήσεων εκτάσεων Βρασίδα και Δημήτριου Λαγουμίδη
: Χειρόγραφο
thumb.jpg
Εις στον Φιλέλληνα Γουσταύο Λαμφόν Πρόξενο της Γαλλίας εν Ανδριανούπολη (Ποιήματα)
: Χειρόγραφο
thumb.jpg
Επιστολή 1886 από Πλωμάρι
: Χειρόγραφο
thumb.jpg
Επιστολή 1887 από περιοχή Πλωμαρίου προς Χαρίλαο
: Χειρόγραφο
thumb.jpg
Επιστολή 1890
: Χειρόγραφο
thumb.jpg
Επιστολή Αλκαίου Μεταξά εν Γάνδη 1879
: Χειρόγραφο
thumb.jpg
Επιστολή Αντώναρου προς Χαρίλαο 1888
: Χειρόγραφο
thumb.jpg
Επιστολή από C.B Diamantopoulos προς Χαρίλαο (Fabric von Cigaretten und Turkischen Tabaken) 1887
: Χειρόγραφο
thumb.jpg
Επιστολή από Κλεάνθη προς αδελφόν του 1888
: Χειρόγραφο
thumb.jpg
Επιστολή από Περικλή εν Βάρνη εις Μασσαλλίαν 1887
: Χειρόγραφο
thumb.jpg
Επιστολή από Πλωμάρι 1887
: Χειρόγραφο
thumb.jpg
Επιστολή Γεωργίου Σιταρά
: Χειρόγραφο
thumb.jpg
Επιστολή γονέων προς Χαρίλαο (1882)
: Χειρόγραφο
thumb.jpg
Επιστολή Δημητρίου και Πελαγίας προς τέκνον τους
: Χειρόγραφο
thumb.jpg
Επιστολή εις Ζυρίχη προς Χαρίλαο από αδελφόν του Ιωάννη (1883)
: Χειρόγραφο
thumb.jpg
Επιστολή εις Ζυρίχη προς Χαρίλαο από αδελφόν του Ιωάννη (1883)
: Χειρόγραφο
thumb.jpg
Επιστολή εις Κωνσταντινούπολη του Χαρίλαου Βουλαλά (1882)
: Χειρόγραφο
thumb.jpg
Επιστολή εις Πλωμάριον προς Χαρίλαο Βουλαλά (1912)
: Χειρόγραφο
thumb.jpg
Επιστολή εν Αθήναις προς Βουλαλά (1896)
: Χειρόγραφο
thumb.jpg
Επιστολή εν Αθήναις προς Μερόπη (1931)
: Χειρόγραφο
thumb.jpg

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα